HEPDAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN KURUMLAR

HEPDAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMLARI  (04.04. 2019 itibariyle)

 Fakülte/Yüksekokul

 Akreditasyon Tarihi

 Akreditasyon Bitiş Tarihi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik   
Fakültesi

01.05.2016

30.09.2018

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

01.05.2016
30.09.2018

30.09.2018
30.09.2021

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik   
Bölümü

01.05.2016
30.09.2018

30.09.2018
30.09.2021

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü

06.04.2017
04.04.2019

01.04.2019
30.09.2022

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

01.04.2017

30.09.2020

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Hemşirelik Bölümü

01.04.2017

30.09.2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

04.04.2019

30.09.2021

Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi Sağlık  
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

04.04.2019

30.09.2021

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü

04.04.2019

30.09.2021