HEPDAK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON ÜCRETLERİ

2017-2018 Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Bedelleri
2017-2018 döneminde değerlendirilecek programlar için akreditasyon değerlendirme bedelleri HEPDAK Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Belirlenen yeni bedeller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Değerlendirme Türü Normal Öğretim
Genel Değerlendirme(1) 25.000 TL + KDV*
Ziyaretle Ara Değerlendirme (2) 10.000 TL + KDV
Raporla Ara Değerlendirme (2) 6.000 TL + KDV

(1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesidir.
(2) Daha önce yapılan genel değerlendirmesi sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların değerlendirmesidir.
* KDV miktarı %18 üzerinden hesaplanır.