HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (HEPDAK) KURUL VE KOMİSYON ÜYELERİ

HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMLARI AKREDİTASYON KURULU (HEAK)

 1. Prof. Dr. Ümit Seviğ (Başkan), Erciyes Üniversitesi, Emekli
 2. Doç. Dr. Ayla Keçeci (Sekreter), Düzce Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Gülseren Kocaman, Dokuz Eylül Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Sevgi Hatipoğlu, GATA, Emekli
 5. Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu, Akdeniz Üniversitesi
 6. Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Ege Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Hülya Okumuş (Hemşirelik Eğitimi Derneği Temsilcisi) Dokuz Eylül Üniversitesi
 8. Türk Hemşireler Derneği ve Özel Hastaneler Temsilcisi

  1. Uzm. Hem. Saliha Koç, Acı Badem Hastaneleri Hemşire Direktörü

Hemşirelik Hizmetleri Yöneticileri

 1. Yard. Doç. Dr. Leman Kutlu (Üniversite Hastaneleri Temsilcisi)
 2. Uzm. Hem. Sevil Erken Uncu (Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Temsilcisi)
 3. Hemşire: Uzm. Hem. Aysun Ünal, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
 4. Toplum Temsilcisi: Hadiye Akçay, Kadın Haklarını Koruma Derneği
 5. Öğrenci: Elif Demirdelen, Dokuz Eylül Üniversitesi
 6. Öğrenci: Alev Hekimoğlu, Celal Bayar Üniversitesi 

STANDARTLARI BELİRLEME VE GELİŞTİRME KOMİSYONU (SBGK)

 1. Prof. Dr. Kadriye Buldukoğlu (Başkan), Akdeniz  Üniversitesi
 2. Yard. Doç. Dr. Emine Türkmen(Başkan yard-Sekreter), Koç Üniversitesi
 3. Prof.  Dr. Ayla Yava, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 4. Uzm. Hem. Dilek Soydemir, İzmir Bozyaka Hastanesi
 5. Öğrenci-Yasemin Kurt, Dokuz Eylül Üniversitesi

PROGRAM DEĞERLENDİRME VE İZLEME KOMİSYONU (PDİK)

 1. Prof. Dr. Aynur Uysal Toraman (Başkan), Ege Üniversitesi
 2. Yard. Doç. Dr. Serap Sökmen (Başkan yard.- Sekreter), Erzincan Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Ayla Bayık Temel, Ege Üniversitesi 
 4. Doç. Dr. Dilek Özmen, Celal Bayar Üniversitesi
 5. Yard. Doç. Dr. Aklime Sarıkaya, Sebahattin Zaim Üniversitesi
 6. Öğrenci-Şengül İbci, Ege Üniversitesi

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KOMİSYONU (DEK)

 1. Doç. Dr. Ayla Keçeci  (Başkan), Düzce Üniversitesi
 2. Doç. Dr. Salime Mucuk (Başkan yard.- Sekreter), Erciyes Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Ayten Zaybak, Ege Üniversitesi
 4. Doç. Dr. Şenay Ünsal, Ege Üniversitesi
 5. Yard. Doç. Dr. Yıldız Tulum Denat, Adnan Menderes Üniversitesi
 6. Uzm. Hem. Serap İleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi

ULUSLARARASI DIŞ DEĞERLENDİRME HAZIRLIĞI ÇALIŞMA GRUBU

 1. Prof. Dr. İnci Erefe (Başkan), Ege Üniversitesi, Emekli
 2. Prof. Dr. Ayla Bayık, Ege Üniversitesi
 3. Doç. Dr. Ayla Keçeci, Düzce Üniversitesi
 4. Yard. Doç .Dr. Nilay Özkütük, Ege Üniversitesi