İLGİLİ BELGELER

TÜZÜK, YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

1. HEPDAK Tüzüğü
2. HEPDAK Çalışma Yönetmeliği
3. HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm: 1.0- 13.09.2013)
HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi  (Sürüm: 2.0 - 30.01.2016) Güncellendi Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
4. Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu Çalışma Yönergesi
5. Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu Çalışma Yönergesi
6. Program Değerlendirme ve İzleme Komisyonu Çalışma Yönergesi
7. HEPDAK Arşivleme Yönergesi

KURUMLAR VE DEĞERLENDİRİCİLER İÇİN BELGELER

1. HEPDAK 2018 Yılı Program Değerlendirme Başvuru Formu (PDF Formatı) (Sürüm: 2.0 - 18.12.2017) Güncellendi Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
HEPDAK 2018 Yılı Program Değerlendirme Başvuru Formu (Word Formatı) (Sürüm: 2.0 - 18.12.2017) Güncellendi Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
2. HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Şeması (PDF Formatı)
HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Şeması (Word Formatı)
3. Hemşirelik Lisans Eğitim Programı Standartları (Sürüm: 1.0 - 13.09.2013)
Hemşirelik Lisans Programı Standartları (Sürüm: 2.0- 10.01.2017) Güncellendi  Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
4. Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm: 1.0 – 13.09.2013)
Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm: 2.0 – 25.01.2016)
Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm: 3.0 - 10.01.2017) Güncellendi  Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği   
5. HEPDAK Değerlendirme Kılavuzu
6. Program Değerlendiricisi Raporu (Sürüm: 1.0- 13.09.2013)
Program Değerlendiricisi Raporu (Sürüm 2.0- 16.01.2017) Güncellendi Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
7. Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 1.0 - 13.09.2013)
Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 2.0 - 10.02.2016)
Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0 - 16.01.2017) Güncellendi Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği   
8. Ara Rapor Hazirlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular
9. Özdeğerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
10. Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi 
Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi  (Sürüm: 2.0 - 15.11.2017) Güncellendi Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
11. HEPDAK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları 
HEPDAK Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Uygulama Esasları  (Sürüm: 2.0 - 14.01.2017) Güncellendi Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
12. HEPDAK Öğrenci Değerlendirici Raporu 
HEPDAK Öğrenci Değerlendirici Raporu  (Sürüm: 2.0 - 14.01.2017 /Güncellendi )Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

DİĞER BELGELER

1. HEPDAK Raporları Yazım Kuralları
2. HEPDAK Etik Kuralları