HEPDAK DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON SÜRECİ

01 Ocak-31 Ocak 2018

Kurumların HEPDAK'a yazılı başvurusu

1 Şubat-28 Şubat 2018

Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi

31 Mart 2018

Kurumların, kabul mektubunu HEPDAK'a yollaması

1 Nisan – 31 Temmuz 2018

Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını HEPDAK'a yollaması

1 Ağustos – 31 Ağustos 2018

Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (HEAK) değerlendirme takımını kurması
HEAK'ın ÖDR ön incelemesini yapması:
– Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir
– Standart yetersizlikleri varsa; kurum, bir sonraki dönem başvurabilir

1 Eylül – 31 Ekim 2018

ÖDR'nın takımlar tarafından değerlendirilmesi

1 Kasım – 31 Aralık 2018

Kurum ziyareti

1 Ocak – 31 Temmuz 2019

Değerlendirme raporunun HEAK'a teslimi, HEAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması