Hemşirelik alanında Türkiye’de ulusal kalite güvence kuruluşu olarak hizmet sağlayan Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (HEPDAK) hemşirelik lisans programlarının 2017-2018 dönemi akreditasyon başvuru süreci başlamıştır.

Sayın Dekan/Müdür/Bölüm Başkanı,

Hemşirelik alanında Türkiye’de ulusal kalite güvence kuruluşu olarak hizmet sağlayan Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (HEPDAK) hemşirelik lisans programlarının 2017-2018 dönemi akreditasyon başvuru süreci başlamıştır.
Hemşirelik eğitim kurumlarının HEPDAK’a yazılı akreditasyon başvuru süreci 01 Ocak 2017 -31 Ocak 2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.  Başvuru koşulları şunlardır:

  • Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki hemşirelik lisans eğitim programları akreditasyon başvurusu yapabilirler.
  • İlk kez başvuru yapacak bir programın, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir.

Başvuruların, “program değerlendirme başvuru formunun” doldurularak bir ön yazı ile; formda belirtilen HEPDAK Sekreterliği adresine posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru belgelerinin elektronik bir kopyasının aynı tarihe kadar e-posta adresine de gönderilmesi beklenmektedir.

 Önemli not: “Hemşirelik lisans eğitimi standartları” ve “öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzu” için güncelleme çalışmaları sonlanmak üzeredir. Güncellenmiş belgeler, en kısa sürede web sayfasından yayınlanacaktır.

Başvuru süreci ve diğer bilgilere HEPDAK web sayfasından (http://www.hepdak.org.tr/) ulaşabilirsiniz. İlgilenen kurumların başvurularını bekliyoruz.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Gülseren Kocaman
HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı