AKREDİTASYON SÜRECİ

 • 1. ADIM
 • Kurumların HEPDAK'a yazılı başvurusu

 • 2. ADIM
 • Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi

 • 3. ADIM
 • Kurumların, kabul mektubunu HEPDAK'a yollaması

 • 4. ADIM
 • Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını HEPDAK'a yollaması

 • 5. ADIM
 • Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (HEAK) değerlendirme takımını kurması HEAK'ın ÖDR ön incelemesini yapması:
  – Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir
  – Standart yetersizlikleri varsa; kurum, bir sonraki dönem başvurabilir
  – Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir
  – Standart yetersizlikleri varsa; kurum, bir sonraki dönem başvurabilir

 • 6. ADIM
 • ÖDR'nın takımlar tarafından değerlendirilmesi

 • 7. ADIM
 • Kurum ziyareti

 • 8. ADIM
 • Değerlendirme raporunun HEAK'a teslimi, HEAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması.