Hemşirelik eğitim kurumlarının Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (HEPDAK) yazılı akreditasyon başvuru süreci 01 Ocak 2016 -31 Ocak 2016 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Sayın Dekan/Müdür/Bölüm Başkanı

Hemşirelik alanında Türkiye’de ulusal kalite güvence kuruluşu olarak hizmet sağlayan ve 25 Aralık 2014 tarihinden itibaren YÖK tarafından resmen tanınan Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (HEPDAK) hemşirelik eğitim programları yeni dönem akreditasyon başvuru sürecinin başladığı bilgisini paylaşmak istiyoruz.

Hemşirelik eğitim kurumlarının Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (HEPDAK) yazılı akreditasyon başvuru süreci 01 Ocak 2016 -31 Ocak 2016 tarihleri arasında kabul edilecektir. İlgilenen kurumların başvurularını bekliyoruz.

Ayrıntılı bilgiye http://www.hepdak.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL

HEPDAK Yönetim Kurulu Başkanı

HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci

01 Ocak-31 Ocak 2016 Kurumların HEPDAK'a yazılı başvurusu
1 Şubat-28 Şubat 2016 Başvurunun değerlendirilmesi, kabul edilenlere maliyetin bildirilmesi
31 Mart 2016 Kurumların, kabul mektubunu HEPDAK'a yollaması
1 Nisan – 31 Temmuz 2016 Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını HEPDAK'a yollaması
1 Ağustos – 31 Ağustos 2016 Hemşirelik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (HEAK) değerlendirme takımını kurması
HEAK'ın ÖDR ön incelemesini yapması:
– Format ve içerik uygunsuzluğu varsa; yetersizlikler, kurum tarafından 15 gün içinde giderilir
– Standart yetersizlikleri varsa; kurum, bir sonraki dönem başvurabilir
1 Eylül – 31 Ekim 2016 ÖDR'nın takımlar tarafından değerlendirilmesi
1 Kasım – 31 Aralık 2016 Kurum ziyareti
1 Ocak – 31 Temmuz 2017 Değerlendirme raporunun HEAK'a teslimi, HEAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın duyurulması