2014-2015 Dönemi, Hemşirelik Lisans Programı Akreditasyon Başvuruları İçin Hatırlatmalar

2014-2015 DÖNEMİ, HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMI AKREDİTASYON BAŞVURULARI İÇİN HATIRLATMALAR

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarındaki hemşirelik lisans programları akreditasyon amacıyla değerlendirilme başvurusu yapabilirler. Başvuru yapılacak lisans programının, başvuru tarihinden önce mezun vermiş olması gereklidir. Akreditasyon başvurusu yapılan bir program için kurumda ikinci öğretim de uygulanmakta ve ikinci öğretim programı da mezun vermiş ise başvuru hem örgün öğretim hem de ikinci öğretim için yapılmalıdır.

Akreditasyon Başvuru Süreci:

  • Yükseköğretim kurumlarının 2014 yılında akreditasyon başvurusu yapmak istediği programları HEPDAK’a bildirmesi için son tarih 31 Ocak 2014’dür.   Başvuruların "HEPDAK 2014 Yılı Program Değerlendirme Başvuru Formu"  doldurularak HEPDAK Sekreterliği'ne yapılması gerekmektedir. 

Yazışma adresi: Yard.Doç.Dr.Nilay Özkütük Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova- İZMİR

  •  Postada olabilecek gecikmeler nedeniyle başvuruların elektronik bir kopyası 31 Ocak 2014 tarihine kadar  (nozkutuk@gmail.com) adresine gönderilebilir.

Akreditasyon Bedeli: 2014-2015 dönemi için akreditasyon bedeli aşağıdaki gibidir.

Örgün Öğretim:20.000 TL + KDV

İkinci Öğretim: 15.000 TL + KDV

 

2014-2015 döneminde değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerinin:

  • %15'i ilk başvurunun kabulü ve gerekli belgelerin hazırlanması sonrasında Nisan 2014 ayı içinde,
  • %35'i özdeğerlendirme raporlarının incelenmesi sonrasında Ekim 2014 ayı içinde,
  • Kalan %50'si  değerlendirme ziyareti sonrasında tahsil edilecektir.

Akreditasyon değerlendirmelerinde kullanılacak HEPDAK Standartları ve özdeğerlendirme raporunun hazırlanması:

  • Lisans programlarının değerlendirmesinde "HEPDAK Hemşirelik Lisans Programı Standartları" kullanılacaktır.
  • Değerlendirmesi yapılacak lisans programları,  özdeğerlendirme raporu hazırlarken "Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu" ve "Özdeğerlendirme  Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar" belgelerini dikkatle incelenmelidir.
  • Ayrıca, "HEPDAK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreci Şeması" ve HEPDAK web sayfasında yer alan,  kurumlarla ilgili diğer belgeler de dikkatle incelenmelidir.